O nas

SIEDZIBA I DANE KLUBU

Uczniowski Klub Sportowy Lider Dębogórze

ul. Pomorska 30, 81-198 Kosakowo 

NIP: 5871686983

REGON: 221108999

 

RACHUNKI BANKOWE:  Bank BGŻ BNP PARIBAS

SEKCJA PIŁKARSKA: 02 2030 0045 1110 0000 0202 8630

SEKCJA SIATKARSKA: 21 1600 1462 1019 8490 3000 0005

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LIDER DĘBOGÓRZE prowadzi działalność na terenie Gminy Kosakowo od 2010 roku w dwóch sekcjach: Piłka nożna oraz Piłka siatkowa. Cele statutowe realizujemy poprzez:

  • Prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w formie treningów piłkarskich i siatkarskich a także innych pozalekcyjnych sportowych, w tym zajęć typowo rekreacyjnych i integracyjnych scalających wszystkie grupy treningowe.

  • Organizowanie i uczestnictwo w turniejach piłkarskich i siatkarskich zawodach sportowych a także wszelkiego rodzaju imprezach sportowo − rekreacyjnych,

  • Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozów sportowych i półkolonii,

  • Zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu tj. bazy szkoleniowej, sprzętu oraz urządzeń i materiałów szkoleniowych,

  • Współpracę z rodzicami dzieci biorących udział w zajęciach w tym systematyczne prowadzenie pogadanek i pedagogizacji rodziców,

  • Wspólne uczestniczenie w lokalnych wydarzeniach sportowych,

  • Współpracę z Gminą Kosakowo oraz pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową,

  • Uczestniczenie w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz Polski Związek Piłki Siatkowej,

  • Uczestnictwo zawodników w zawodach rangi regionalnej, krajowej i międzynarodowej oraz imprezach o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym,

 

 

Jako stowarzyszenie o charakterze sportowym dbamy o wszechstronny rozwój naszych podopiecznych.

W naszych programach treningowych na stałe pojawiły się regularne zajęcia doskonalące ogólną sprawność fizyczną, gibkość i oraz koordynację ruchową. Dodatkowo organizujemy zajęcia z zakresu psychologii sportu oraz jogi.

Prowadzimy szkolenie w dwóch sekcjach sportowych: Piłka nożna trenuje na obiektach sportowych SP w Kosakowie oraz na boisku trawiastym w Dębogórzu.

Piłka siatkowa na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dębogórzu , a od marca 2023 roku również na Hali w Kosakowie.

W roku 2022 otrzymaliśmy zieloną gwiazdkę z Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN.

 

Prowadzimy nabory do wszystkich grup treningowych:

Piłka nożna: 

grupa bączki - 2017/2018/2019
grupa Żak roczniki - 2015/2016
grupa orlik roczniki - 2012/2013/2014
grupa młodzik - 2010/2011/2012

Koordynator grup piłkarskich: trener Maciej Sośnicki – 501 646 912

Piłka siatkowa:

Grupa Mini Kinderki - Roczniki: 2014/2015/2016
Grupa Kinder + zaawansowana – Roczniki: 2011/2012/2013
Grupa Młodziczek/Kadetek – Roczniki 2007/2008/2009/2010
Grupa Młodzików – Roczniki - 2008/2009/2010

Koordynator grup siatkarskich: trener Mariusz Wiński – 883 622 122

 

UKS Lider Dębogórze to najlepsze miejsce w Gminie na rozpoczęcie swojej przygody z Piłką Nożną i Piłką Siatkową 

Zagraj z Nami !!

Trenujemy na obiektach sportowych:

boisko Orlik Kosakowo; hala i boisko trawiaste SP Dębogórze, boisko Orlik Mosty. Hala w Kosakowie

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną Kadrę Szkoleniową Trenerów.

 

 

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 

Trenerzy
Paweł
Wójcikowski

Mariusz
Wiński

Maciej
Sośnicki

Rafał
Brieger

Magdalena
Kujawska