Poszukujemy Sponsorów

Poszukujemy Sponsorów

Prośba o sponsoring

Szanowni Państwo,

Każda działalność sportowa wiąże się z potrzebami finansowymi. Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Dębogórze stawia przed sobą ambitne plany rozwoju. Jesteśmy świadomi jednak, że bez pomocy ludzi dobrej woli będą one trudne do zrealizowania.

Nasze Stowarzyszenie działa na terenie Gminy Kosakowo od 2010 roku. Prowadzimy dwie sekcje sportowe: piłkarską i siatkarską. Zajmujemy się szkoleniem dzieci od 5 do 15 roku życia. W realizacji naszych celów statutowych potrzebujemy wsparcia finansowego.

Dlatego też zwracamy się przede wszystkim do firm i przedsiębiorstw jak też do osób prywatnych z uprzejmą prośbą o wsparcie naszej działalności w postaci środków pieniężnych lub zakupu niezbędnego sprzętu.

W zamian za wsparcie możemy zaproponować:

ekspozycję logo firmy oraz promocję na oficjalnej stronie internetowej klubu lider.sportbm.com oraz w portalach społecznościowych.

ekspozycję logo firmy na koszulkach i strojach sportowych zawodników (przy pomocy w ich zakupie),

możliwość wykorzystania naszych drużyn w celu skutecznego promowania współpracujących z nami podmiotów,

certyfikat z podziękowaniami za wsparcie Klub

oraz inne formy promocji i reklamy podczas imprez sportowych

Jednocześnie każdy sponsor, darczyńca stanie się automatycznie członkiem tzw. honorowym klubu. Daje to możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu oraz prawo do uzyskania pełnej informacji na temat sposobu wykorzystania ofiarowanej pomocy.

Sponsoring pojmujemy jako obustronne zaufanie. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Wierzymy, że sponsoring z Państwa strony będzie służyć promocji wizerunku firmy. Nam natomiast wszelka pomoc pozwoli na zrealizowanie ambitnych celów sportowych, organizacyjnych i infrastrukturalnych.

Pragniemy także zwrócić uwagę, iż zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych umożliwiają odliczenie od podstawy opodatkowania darowizny przekazanej na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Dębogórze do wysokości 10%.

W przypadku osób fizycznych, darowiznę przekazaną na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego można odliczyć w wysokości do 6% podstawy opodatkowania.

Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy osiągnąć wiele dobrego i mamy nadzieję, że będziecie Państwo chcieli dołożyć swoje cegiełki do tego szlachetnego celu.

Z poważaniem,

Zarząd UKS Lider Dębogórze